Velkommen til kropsliv

Terapi for voldsramte, kurser og supervision for fagpersoner og salg af fagbøger fra eget forlag

Terapi for voldsramte, kurser og bøger

Psykomotorisk terapi til voldsramte

Har man oplevet vold, går det ud over forholdet til ens krop, psyke og relationer. Har man været udsat for fysisk og seksuel vold, kan man komme til at opleve selvhad og kropshad. Har man oplevet psykisk og økonomisk vold, nedbrydes forholdet til en selv og man kan miste tilliden til både sig selv og andre. 

 

Volden sætter dybe spor, der får en til - for en tid - til at miste evnen til at drage konstruktiv omsorg for sig selv og i at sætte grænser tidligt nok til at undgå, at andre overskrider dem.

 

Derfor er det vigtigt at finde et fodfæste igen ved at lære at mærke sig selv igen, at blive kraftfuld i sit udtryk og at kunne tage vare på sig selv, Når du får taget dig af dig selv, så sker der også noget i dine relationer til andre. 

 

Klinik på Lolland, udkørende Sydsjælland og Sydhavsøerne samt terapi online. 

Terapi for voldsramte, kurser og bøger

Kurser og supervision for fagprofessionelle

Kropsliv udbyder kurser, faglige oplæg og supervision til psykomotoriske terapeuter samt andre faggrupper i hele Danmark. Eksempelvis er der udbudt 2 dages oplæg med fokus på traumeforståelse ved senfølger efter seksuelle overgreb og samspillet mellem borgere og personale på botilbud i Nordsjælland og 1 dags oplæg om vagusnerven til plejeforældre i Silkeborg. 

Terapi for voldsramte, kurser og bøger

Bøger

Kropsliv har eget forlag og udgiver bøger af Siff L. E. Skovenborg. P.t. er der udgivet to bøger: Psykomotoriske faglige grundbegreber og grundsforståelser samt Det professionelle rum i individuel psykomotorisk terapi. Bøgerne kan købes billigt direkte fra forlaget.

Terapi for voldsramte, kurser og bøger

Udtalelser

Fra klienter og kursusdeltagere

 Jeg oplevede Siff som værende meget intelligent, skarp, tilstede, en venlig rejseleder på en dyb personligt rejse. Jeg vil derfor give min varmeste anbefaling.

Agata 46 år

Siff Lillian Elena Skovenborg er super dygtig. Hun forstår at undervise i øjenhøjde. Jeg er stadig dybt inspireret af de forløb jeg har deltaget i hos hende. 

Henna Sanderbo Kürstein

Jeg er klædt på til at starte, være med og afslutte dybe terapeutiske processer. Siff er bare en unik, engageret, faglig dygtig og en fantastisk underviser og inspirator.

Kirsten

Deltager på uddannelsen til psykomotorisk procesterapeut