Behandling af efterreaktioner af vold

Har man oplevet vold, går det ud over forholdet til ens krop, psyke og relationer. Har man været udsat for fysisk og seksuel vold, kan man komme til at opleve selvhad og kropshad. Har man oplevet psykisk og økonomisk vold, nedbrydes forholdet til en selv og man kan miste tilliden til både sig selv og andre. 

Volden sætter dybe spor, der får en til - for en tid - til at miste evnen til at drage konstruktiv omsorg for sig selv og i at sætte grænser tidligt nok til at undgå, at andre overskrider dem.

Derfor er det vigtigt at finde et fodfæste igen ved at lære at mærke sig selv igen, at blive kraftfuld i sit udtryk og at kunne tage vare på sig selv, Når du får taget dig af dig selv, så sker der også noget i dine relationer til andre. testimonial Agata


Du kan vælge at deltage i onlineforløbet på 12 uger, der er for dig, som har oplevet fysisk og/eller psykisk vold i din barndom, ungdom eller som voksen eller kontakte mig for at høre mere om individuelle sessioner.

 

Behandling af dårligt selvværd, angst og smerter


Nogle gange ved vi ikke hvorfor vores selvværd er dårligt, hvorfor vi vedbliver at blive angstfulde eller oplever smerter, som lægerne ikke kan afhjælpe. Oftest ligger der traumatiske oplevelser og svigt i barndommen, der har påvirket vores forhold til os selv, til andre og til verdenen. Psykomotorisk terapi hjælper dig ud af fastlåste mønstre og gener ved at arbejde både med krop, tanker og det ubevidste. 

 

Kontakt mig for info om individuelle sessioner online eller i Sakskøbing.

Pris for 60 min online kr. 800 og for personligt fremmøde i klinikken i Sakskøbing kr. 1000


Siff


Hvad er psykomotorisk terapi og hvad bliver man udsat for?

s-modellen copyrighted

I psykomotorisk terapi vil du den første gang have en indledende samtale enten online eller på klinikken i Sakskøbing: Her hører jeg mere om dine udfordringer og vi afklarer hvad målet for terapien skal være. 


Allerede første gang afprøver du nogle teknikker, som du med det sammen skal kunne mærke en effekt af. Det kan være:


 • Sanse ressourcer i kroppen gennem kropsscanning og kropsankerem
 • Få ro i hovedet gennem at skabe distancer til tanker ved at få kontakt til din Væren/autentiske selv eller ved at aflede opmærksomheden
 • Få ro i krop og sind gennem åndedrætsøvelser, manuel behandling eller afspænding


Vi aftaler, hvor cirka hvor mange behandlinger der skal til for at opnå dit mål. Det afhænger både af alvorligheden af dine udfordringer samt den indsats du selv lægger i at arbejde med teknikkerne derhjemme. De fleste forløb varer cirka 5-10 gange.


Efterfølgende går vi gennem punkterne i S-modellen. Ikke nødvendigvis i en fastlagt rækkefølge for alle forløb er skræddersyede til dine behov og udfordringer. Men se gerne denne video fra et webinar om 'rejsen fra voldsramt til kraftfuld kvinde' som forklarer punkterne i modellen:De metoder som anvendes i terapien er så vidt muligt baseret på evidens og ny viden. Siff opdaterer sig løbende på forskningsresultater og afholder kurser for fagpersoner. De metoder, du kan møde i terapien kan være 

 • Psykomotoriske manuelle greb, der blidt kommunikerer med og inviterer til reguleringen af nervesystemet
 • Metakognitive teknikker med fokus på at gøre op med gamle overbevisninger Item
 • Kognitive teknikker til at forstå tænkningens natur te
 • Narrative teknikker til at afhjælpe automatisere og negative, fastlåste mekanismer, hvor vi handler destruktivt eller uden egenomsorgm
 • Kropsterapeutiske teknikker som grounding, centrering og kontakt/afgrænsningm
 • Åndedrætsteknikker til at berolige nervesystemet samt at få hjernen og kroppen til at samspille bedre
 • Kropslige øvelser til at afspænde kroppen og sindet, få en bedre funktion og minimere smerter og uro


 • Sådan tager jeg vare på dine oplysninger
 • Jeg registrerer dit navn, telefonnr og mail på en krypteret side, så kun jeg og ingen andre har adgang til det. 
 • Jeg noterer indhold fra vores samtaler samme krypterede sted i 6 måneder efter sidste session i fald du vender tilbage og ønsker flere Du har altid ret til at få dine oplysninger berigtiget, slettet eller udleveret eller trække et samtykke tilbage ved at skrive til min mailadresse, som står øverst her på siden. 
Siff er utrolig rolig og behagelig at samtale med. Ved hvert møde havde Siff forskellige værktøjer til at takle forskellige situationer. Jeg fortalte om specifikke oplevelser i dagligdagen som udfordrede mig, og vi gik ud fra dem og arbejdede med dem. En af værktøjerne var blandt andet hvordan jeg fik mit nervesystem til at blive roligt på stressede dage.  Jeg kan kun give Siff og hendes behandlingsmetoder, mine bedste anbefalinger .


Birgitte
Jeg vil være dig evigt taknemmelig resten af livet, for den hjælp du har givet mig.
Grethe